Ynglŷn â John

John_Davies.png

Fel ymgeisydd dros Blaid Cymru yn Gŵyr rwy’n erfyn eich cefnogaeth fel llais teg a chryf dros Gymru yn ein Senedd, yn erbyn llanast San Steffan.  Byddaf yn rhoi eich lles chi yn gyntaf ac mi fyddwn yn aros bob amser yn driw ac yn atebol i bleidleiswyr Gŵyr.

Amdana i

• Magwyd ynghanol Abertawe ac yn byw yn Penclawdd, Gŵyr
• Graddio ym Mhrifysgol Abertawe
• Priod â 4 o blant
• Wedi rhedeg 2 fusnes am 32 mlynedd, gan greu dros 4,500 o swyddi yng Nghymru
• Sylfaenydd gŵyl Aberdewi yn Abertawe
• Sylfaenydd Cegin Gawl Plaid i’r Digartref
• Byddwn yn cyfrannu chwarter o’m cyflog seneddol i’r digartref yn Abertawe

Beth Wnaf i


LLEWYRCH CYNALIADWY

Hyrwyddo Abertawe fel Dinas Busnes Gwyrdd Gyntaf a Chreu Swyddi yng Nghymru

DATBLYGIAD ECONOMAIDD GYNHWYSOL

Defnyddio fy sgiliau busnes i efelychu economi Teigr Geltaidd Iwerddon fel Economi Draig Cymru

CYFIAWNDER CYMDEITHASOL CYMUNEDAU CRYF

Gwthio am gyllido teg ol i’r GIG, tai ac addysg yng Nghymru

GWARCHODAETH AMGYLCHEDDOL

Arwain chwyldro gwyrdd yng Nghymru yn cynnwys y morglawdd ym Mae Abertawe

LLYWODRAETHIANT DA

Sicrhau bod llywodraeth y DG yn adnewyddu lefel cyllido Cymru i'r un lefel a'r UE 
Ymladd am gyfran deg o gyllid ar gyfer isadeiledd yn cynnwys trydaneiddio’r rheilffordd i Abertawe a thram i’r Mwmbwls

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd